Головна › МЕТОДКАБІНЕТ › Методичні комісії
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ

ГУМАНІТАРНИХ та СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
дисциплін

 

Методична комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – це комісія, яка проводить виховну, навчальну та методичну роботу із суспільних, економічних, мовно-літературних дисциплін.
Діяльність викладачів методичної комісії спрямована на дотримання та виконання державних стандартів освіти, впровадження кращого педагогічного досвіду, створення належних умов для навчання та виховання здобувачів освіти, розкриття їх задатків та здібностей, підвищення професійної майстерності педагогів, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. Проводиться співпраця з викладачами інших циклових (методичних) комісій коледжу, реалізуються міжпредметні зв’язки.

окна фотограф html php памятники знакомства