Головна › Про нас

Відкрита інформація

відповідно до Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII розділу ІІІ "Заклади світи"
статті 30 "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти"

 

Ліцензійний обсяг - 1020 осіб.
Фактична кількість осіб, які начаються - 452 особа (станом на 31.12.2022 року)

5 вересня 2017 року, Верховна Рада України прийняла Закону про освіту (№3491-д) у другому читанні та в цілому, у якому зокрема йдеться по мову освіти.
Стаття 7 закону передбачає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Згідно з стенограмою, повний текст статті закону такий:
Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.
Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної освіти і загальної середньої освіти першого ступеня поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідного корінного народу чи відповідної національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.
Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

2. Закладами освіти забезпечується обов’язкове вивчення державної мови, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

5. За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини як дисципліни.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.

7. Особливості використання мов в окремих видах та рівнях освіти визначаються спеціальними законами.

Нагадаємо, згідно з чинним законом “Про засади державної мовної політики” (закон Ківалова-Колесніченка),”вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян України, яке реалізується в рамках цього Закону, за умови обов’язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство”, а також “громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин”.

Майстер виробничого навчання з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - 5

Коледж має:

 • 30 навчальних кабінетів;
 • 4 сучасних комп'ютерних кабінети;
 • 10 навчально-виробничих майстерень;
 • 1 лабораторію "Будови, технічного обслуговування та діагностики автомобілів";
 • спортивну залу;
 • гімнастичну залу;
 • спортивно-тренажерну залу;
 • спортивний майданчик;
 • стадіон;
 • 2-і бібліотеки;
 • читальну залу;
 • їдальню;
 • гуртожиток

Гуротожиток розташований за адресою: пров. Віто-Литовський, 98а,
вільних місць - немає

окна фотограф html php памятники знакомства